OPTIPERSONAL       Optiequip Opticlub Optinatura  
               
 

PLANIFICACIÓ INDIVIDUALITZADA

Per a tot tipus de persones que vulguin practicar esport tant a nivell competitiu com a nivell lúdic o complement terapèutic.

Fem un informe on estudiem els criteris que s'estableixen i planifiquem en funció dels objectius que s'han d'assolir. Estructurem i dissenyem un dossier amb la planificació completa que inclou el calendari d'activitats i la seva relació amb la consecució dels objectius.

Donem suport al projecte de forma presencial si és necessari.

  • MILLORA DE LA SALUT: dirigit a aquelles persones que volen ser orientades en l’activitat física a realitzar.
  • MILLORA DEL RENDIMENT: com a complement esportiu.
  • READAPTACIÓ POST-LESIÓ: dirigit a aquelles persones que, un cop tenen l’alta mèdica, han de reincorporar-se als entrenaments d’un esport concret.
  • OBJECTIUS PERSONALS: per aconseguir fites concretes.
  • RE-EDUCACIÓ CONDICIONAL: per a persones que han estat temps sense practicar esport.
  • COMPLEMENT DE LA DIETA: dirigit a aquelles persones que tenen algun objectiu concret relacionat amb la seva dieta.