OPTICLUB       Optinatura Optipersonal Optiequip  
               
 

GESTIÓ ESPORTIVA

Dissenyem i implantem una base de dades per gestionar esportivament el club (entrenadors, jugadors, filosofia esportiva).

CAMPUS ESPORTIUS

Fem un informe on estudiem els criteris que s'estableixen i planifiquem en funció dels objectius que s'han d'assolir.

Estructurem i dissenyem un dossier amb la planificació completa que inclou el calendari d'activitats i la viabilitat econòmica del projecte.

Donem suport al projecte de forma presencial si és necessari.

FORMACIÓ D'ENTRENADORS

XERRADES D'ORIENTACIÓ I RESSOLUCIÓ DE DUBTES: enfocades a l'aplicació de la preparació física com a complement de l'esport.