FILOSOFIA       Objectius Qui som  
               
 

Considerem a la persona o el grup com un tot que ha de créixer i evolucionar en funció de les seves capacitats i necessitats.

Donem molta més importància al fet de gaudir de tot el procés, assolint els objectius que s'hagin establert.

Tenim en compte el concepte de treball "SLOW", que ens permet treballar amb LENTITUD, CONSTÀNCIA i EFECTIVITAT sense estar presionats per l'estrés que comporta estar pendents del temps per complir amb els objectius.

Pretenem OBTENIR UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA en tot el procés de creixement.